Pitch.jpeg
Synsymbol.jpg

Vikten av vidareutveckling och utbildning har varit självklar genom 25 års karriär som sångerska, pedagog och upphovsman.

 

Som dramatisk sopran med tidig inriktning på samtidskonsten har jag haft en utövandebredd från Wagner i tidiga år till popballader efter ett viktigt möte med kompositören Benny Andersson.

 

Ordet har trätt alltmer i förgrunden som en del av tidsandan, berättarkonsten kräver nya konstnärliga uttryck och de vokala teknikerna måste fördjupas i mötet med strålkastarljuset genom kameralinsen i exponerandet av vår konst genom mediavärlden