Synsymbol.jpg

EFTERKLANG

TIL1 (kopia) (1) (kopia).jpg

Under 2019 har jag skrivit på ”Efterklang”, en biografi om tonsättaren Torbjörn Iwan Lundquist med utgivning till tonsättarens 101-årsjubileum den 30 september 2021. 

 

En nyutgivning av Torbjörns symfoni nr 3 och nr 4 har just kommit ut på Sterling där jag skrivit om tonsättaren. 

Sidan kommer att uppdateras under pågående publiceringsarbete.

Sluthälsn_baksida.jpg